Yvon Chouinard - friluftslivs fanatiker, bergsklättrare, fridykare, surfare och grundare av ett av de största och mest internationellt erkända friluftslivs märkena Patagonia - har nu bestämt sig för att skänka bort hela företagets aktier till kampen om klimatet. Aktierna uppgår till ett värde av 31 miljarder kronor och kommer skänkas bort för att hjälpa till i kampen om klimatet och vår planet.

Patagonia må vara ett väldigt stort och framgångsrikt företag men Yvon har aldrig känt sig som en klassisk entreprenör. Det hela började med att han tillverkade och sålde enkel klätterutrustning för att kunna betala sina räkningar och finansiera sitt friluftsliv. Företaget växte och så småningom utvecklades det till att de sålde kläder. Att märket idag är så pass stort var aldrig ett mål Yvon haft, det blev bara så enligt honom. Vi har själva svårt att tro på det men det är ungefär på det här viset grundaren framställer märkets väg till framgång.

Fokuset på miljön har länge funnits inom företaget. De har sedan en tid tillbaka donerat 1% av sin årliga omsättning till miljöaktivister och andra klimat inriktade ändamål. De erbjuder också en livslång garanti på deras kläder som innebär att Patagonias kunder kan lämna in sina kläder för reparation till ett överkomligt pris.

Trots sina insatser för miljön har grundaren inte känt att de gjort tillräckligt. Chouinard har försökt komma underfund med vad mer han kunnat göra och då insett att det självklara är att använda sin förmögenhet i form av aktier i företaget för att finansiera arbetet mot en mer hållbar planet. Tillvägagångssättet har inte varit helt enkelt. En försäljning av företagets aktier skulle innebära en ny ledning som inte nödvändigtvis sitter med samma värderingar som Yvon och då riskeras företagets integritet att gå förlorad. Detta var alltså inte ett särskilt bra alternativ.

Om han istället skulle börsnotera företaget skulle han få ett stort kapital som kunnat användas för goda ändamål men det skulle sätta en press på företaget som tidigare inte funnits, exempelvis vikten av kortsiktiga vinster och utdelning till aktieägarna. Det skulle riskera att kompromissa företagets grundvärderingar, något som absolut inte får ske så länge Yvon har något att säga till om. Han bestämde sig istället för att företagets aktier skulle ges bort och förvaltas av organisationer med rätt värderingar och mål.

I praktiken fungerar det så att 100% av företagets röstberättigade aktier överförs till Patagonia Purpose Trust, en typ av organisation/företag vars syfte är att bevara och skydda företagets värderingar. 100% av företagets aktier utan rösträtt kommer överföras till Holdfast Collective, en ideell verksamhet som jobbar med klimatkrisen och med att skydda naturen.

Utöver överföringen av aktier kommer även Patagonia aktivt bidra med pengar till kampen om klimatet. Företagets årliga vinst som är kvar efter att återinvesteringar gjorts kommer att skänkas bort till väsentliga organisationer som jobbar för klimatet.

I och med att Patagonia ställer sig i framkanten av de stora klädföretagen när det kommer till frågan om klimatet hoppas vi att detta kan inspirera fler. Det behöver inte innebära att ge bort allt en äger men att bidra med något, litet som stort, för att skapa en bättre morgondag och framtid, och kanske inspirera fler att göra likadant.

 

 

 

Elias Sharifzadeh-Khoi